slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7

Napisz do mnie!

   Witam!   

Nazywam się Joanna Stój jestem absolwentką dwustopniowych studiów na kierunku logopedia z audiologią, Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także Policealnej Szkoły Audiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach k. Warszawy na kierunku: protetyka słuchu. Ukończyłam szkolenie I i II stopnia w zakresie diagnozy i terapii Metodą Warnkego. Obecnie jestem słuchaczem podyplomowych studiów z zakresu "Neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną" na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Zainteresowania zawodowe wiążę z trudnościami mowy wynikającymi z zaburzeń narządu słuchu, zaburzeń rozwojowych, opóźnionego rozwoju mowy itp.

Jako terapeuta Metody Warnkego łączę ze sobą wiedzę zdobytą podczas studiów logopedycznych z zakresu mowy i komunikacji oraz studiów protetycznych z obszaru zaburzeń słuchu, szczególnie centralnego przetwarzania słuchowego, który negatywnie wpływa na naukę i rozwój umiejętności szkolnych. W swojej pracy szczególną wagę przykładam do indywidualnego dopasowania metod terapeutycznych do potrzeb danego pacjenta. Staram się, aby proces terapii był atrakcyjny dla dziecka a to przyczyniało się do podejmowania wysiłku, jaki jest niezbędny dla uzyskania efektów.

Na bieżąco uzupełniam swoją wiedzę i podnoszę kwalifikacje zawodowe, aby móc oferować profesjonalną diagnozę i terapię logopedyczną na najwyższym poziomie. Oferuję Państwu profesjonalną diagnozę i terapię zaburzeń z obszaru mowy i komunikacji.

GABINET GŁOGÓW MŁP:
ul. Piekarska 2
36-060 Głogów Małopolski 
(budynek dawnego Hotelu Lider)