slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7

Napisz do mnie!

 Oferta Centrum Terapii Mowy i Słuchu kierowana jest zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Działania obejmują diagnozę i terapię w zakresie takich zaburzeń jak:

- wady wymowy dzieci i dorosłych,

- opóźniony rozwój mowy,

- trudności w czytaniu i pisaniu,

- dysleksja,

- jąkanie i niepłynność mówienia,

- trudności w mowie i komunikacji wynikające z niedosłuchu,

 

Centrum oferuje również:

- nowoczesną terapię Metodą Warnkego (opis metody w zakładce „Metoda Warnkego”),

- trening słuchowy,

- wczesne wspomaganie rozwoju mowy dzieci i niemowląt,

- zajęcia z zakresu prawidłowej emisji głosu, 

 

 Każdy pacjent traktowany jest indywidualnie, ze szczególnym uwzględnieniem jego trudności. Zajęcia zawsze dostosowane są do wieku, stopnia rozwoju oraz zainteresowań pacjenta. Spotkania prowadzone są przy wykorzystaniu nowoczesnych metod i pomocy dydaktycznych, wspomagających naukę prawidłowej wymowy. Dzięki temu zajęcia są interesujące a przede wszystkim bardziej skuteczne.

 Należy pamiętać, że ważnym i nieodłącznym elementem sukcesu jest wkład pracy rodziców w terapię dziecka. Regularne ćwiczenia w domu są niezbędne do szybszego osiągnięcia zamierzonych efektów.

 Jeśli nadal masz wątpliwości, czy powinieneś udać się do logopedy, zapraszam do wejścia w zakładkę: „kiedy do logopedy” - tam znajdziesz odpowiedź.

GABINET GŁOGÓW MŁP:
ul. Piekarska 2
36-060 Głogów Małopolski 
(budynek dawnego Hotelu Lider)